Thursday, 29/07/2021 - 03:00|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
 • Phan Văn Nhớ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   ThS Quản Lý Giáo Dục
  • Điện thoại:
   0917455529
  • Email:
   nhopv.vithanh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Minh Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0945.127.119
  • Email:
   trucnm.vithanh@haugiang.edu.vn