Thứ năm, 29/07/2021 - 02:47|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
 • TRANG NGỌC BẠCH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp vụ Mầm non
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC MẦM NON
  • Điện thoại:
   0907459467
  • Email:
   bachttn.vithanh@haugiang.edu.vn
 • NGUYỄN VŨ THÙY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sư Phạm Hóa
  • Điện thoại:
   0907050098
  • Email:
   thuynv.vithanh@haugiang.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ THU NGÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH GDCD
  • Điện thoại:
   0902.853.045
  • Email:
   nganntt.vithanh@haugiang.edu.vn
 • HOÀNG THỊ THANH TÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Kế toán
  • Điện thoại:
   0937056484
  • Email:
   tanhtt.vithanh@haugiang.edu.vn
 • TRẦN QUỐC TRƯỞNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Xây dựng
  • Điện thoại:
   0908.816.154
  • Email:
   truongtq.vithanh@haugiang.edu.vn
 • NGUYỄN HOÀNG PHÚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Kế toán
  • Điện thoại:
   0939.151.686
  • Email:
   phucnh.vithanh@haugiang.edu.vn