Thursday, 29/07/2021 - 02:39|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỊ THANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc (Điều chỉnh lần 1) của Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVT từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021

Lịch làm việc (Điều chỉnh lần 1) của Phòng Giáo dục và Đào tạo TPVT từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021

THỨ HAI: 12/7/2021

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Trưởng phòng đi kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 cấp tiểu học. Tại các trường tiểu học trực thuộc.

- 07 giờ 30’: Đ/c Chí kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tại Trường MN Sen Hồng. Đến 09 giờ 00: tại UBND phường III.

- 13 giờ 00’: Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Trưởng phòng cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố làm việc định kỳ với Ban Chấp hành Đảng uỷ phường III, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ phường III. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- Trưởng phòng cùng đ/c Ngân trực cơ quan phòng chống dịch Covid-19.

THỨ BA: 13/7/2021              

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Trưởng phòng đi kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 cấp tiểu học. Tại các trường tiểu học trực thuộc.

13 giờ 30’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng họp thông qua danh sách thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân ngành GD&ĐT. Mời tất cả chuyên viên cùng dự. Điểm tại phòng GD&ĐT.

- Phó Trưởng phòng cùng đ/c Chí trực cơ quan phòng chống dịch Covid-19.

THỨ TƯ: 14/7/2021

- 08 giờ 00’: Trưởng phòng cùng đ/c Trưởng họp rà soát Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng TN&MT thành phố. (Cả ngày)

- 08 giờ 00’: Phó Trưởng phòng dự Hội nghị trực tuyến với tỉnh về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố 

13 giờ 00’: Phó Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- Trưởng phòng cùng đ/c Trưởng trực cơ quan phòng chống dịch Covid-19.

THỨ NĂM: 15/7/2021

- 07 giờ 00’: Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Trưởng phòng đi kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 cấp tiểu học. Tại các trường tiểu học trực thuộc.

13 giờ 00’: Trưởng phòng, phó Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

- Phó Trưởng phòng cùng đ/c Bạch trực cơ quan phòng chống dịch Covid-19.

THỨ SÁU: 16/7/2021

- 08 giờ 00’: Trưởng phòng dự trao quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với kế toán các đơn vị trực thuộc. Mời đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng TC-KH ; Hiệu trưởng các trường MN Hương Sen, MN Tân Tiến, MN Ánh Dương, MN Hoa Trà Mi, MN Ánh Hồng, MN Hoa Sen, TH Trương Định, TH Phạm Hồng Thái, TH Nguyễn Văn Trỗi, THCS Nguyễn Việt Hồng, THCS Nguyễn Viết Xuân và các đ/c kế toán theo kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 20/5/2021; đ/c Ngân, Phúc PGDĐT. Điểm tại Hội trường Trường THCS Lê Quí Đôn.

- 07 giờ 30’: Phó Trưởng phòng dự hội nghị sơ kết triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Trưởng phòng dự họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

13 giờ 00’: Phó Trưởng phòng làm việc tại cơ quan.

       - Trưởng phòng cùng đ/c Thùy trực cơ quan phòng chống dịch Covid-19.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết